Pro Bono

Darmowa pomoc prawna.

Pro Publico Bono to zwrot określający działanie dla dobra publicznego, dla dobra ogółu związany nierozerwalnie z ideą odpowiedzialności społecznej, będącej jednym z filarów działalności Kancelarii Adwokackiej Matusz-Michna, Zielińska-Kipieć Spółka Partnerska.

Zasady etyczne przyświecające zespołowi Kancelarii nie pozwalają na bierność wobec sytuacji, które wymagają zaangażowania i fachowej pomocy osobom potrzebującym. Powyższa postawa wynika ze współodpowiedzialności za losy społeczności lokalnej. Umożliwia również kształtowanie  rzeczywistości oraz zwiększenie świadomości prawnej.
Dlatego też Kancelaria od lat udziela  pomocy prawnej na zasadzie pro bono (nieodpłatnie) osobom potrzebującym. Mamy bowiem świadomość, że bycie adwokatem zobowiązuje.
Jeżeli jesteście Państwo w sytuacji, która wymaga pomocy adwokata, a nie macie możliwości skorzystania z odpłatnej pomocy prawnej, prosimy o kontakt.

Bezpłatne porady prawne udzielane są cyklicznie w siedzibie Kancelarii Adwokackiej Matusz-Michna, Zielińska-Kipieć Spółka Partnerska w jedną sobotę miesiąca w godzinach od 10:00 do 14:00. Informacja na temat darmowych porad prawnych w danym miesiącu widoczna jest na stronie głównej Kancelarii -  w zakładce aktualności.

Darmowe porady prawne dedykowane są dla osób posiadających status bezrobotnego lub korzystających z pomocy opieki społecznej.


Kancelaria świadczy również pomoc prawną w ramach akcji ogólnopolskich, takich jak Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich organizowany przez Naczelną Radę Adwokacką. W szczególnych sytuacjach Kancelaria oferuje bezpłatną pomoc dla instytucji pozarządowych, takich jak stowarzyszenia,  fundacje, działające dla dobra społeczności lokalnej.