Prawo rodzinne i opiekuńcze

Adwokat Stargard rozwód

Adwokat rozwód Stargard.

Doradzamy i z powodzeniem reprezentujemy Klientów w procesach sądowych, zapewniając kompleksową pomoc. Z zaangażowaniem prowadzimy sprawy o rozwód, pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie wykonywania władzy rodzicielskiej, a także określenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, ustalenie i zakazanie kontaktów z dzieckiem. Chronimy majątek Klientów, prowadząc sprawy o podział majątku.

Kancelaria świadczy szeroki wachlarz usług w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, m.in.:

 • o rozwód (pozew o rozwód),

 • o separację,

 • o alimenty,

 • o unieważnienie małżeństwa,

 • o wykonywanie władzy rodzicielskiej,

 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem,

 • o przysposobienie,

 • o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków,

 • o zaprzeczenie ojcostwa, zaprzeczenie macierzyństwa, ustalenie macierzyństwa,

 • o ubezwłasnowolnienie, opiekę i kuratelę,

 • z zakresu ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (o demoralizację, czyny karalne itp.).

 

Wspieramy naszych Klientów i dbamy, aby nie popełniali błędów.