Prawo cywilne

Skuteczna pomoc w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa cywilnego.

Zapewniamy pomoc prawną przy sporządzaniu wszelkiego rodzaju umów w tym: sprzedaży, najmu i dzierżawy, użyczenia, pożyczki, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, remont, darowizny, renty i dożywocia. Oceniamy, również umowy przed ich zawarciem sporządzając opinie prawne — bądź doradzamy w sytuacjach spornych, powstałych po ich zawarciu.

Z powodzeniem prowadzimy sprawy z zakresu prawa cywilnego:

  • o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku,
  • o stwierdzenie zasiedzenia własności nieruchomości,
  • o naruszenie posiadania,
  • o usunięcie niezgodności treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
  • o zniesienie współwłasności,
  • związane z korzystaniem z rzeczy wspólnej lub zarządem rzeczą wspólną,
  • dotyczące rękojmi za wady rzeczy i z gwarancji,
  • o ochronę dóbr osobistych.

Nasi prawnicy na bieżąco śledzą najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych, co czyni ich przygotowanym na każdą ewentualność.