Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Prawo pracy Stargard.

Praktyczne doradztwo w rozstrzyganiu problemów pracowniczych. Adwokaci pracujący w naszej kancelarii w Stargardzie, posiadają bogate doświadczenie zawodowe w problematyce związanej z prawem pracy. Reprezentujemy w sporach zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Prowadzimy sprawy związane z:

  • ustaleniem istnienia bądź nieistnienia stosunku pracy,
  • przywróceniem do pracy,
  • odwołaniem do sądu od rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia i za wypowiedzeniem,
  • odszkodowaniami z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy albo za wypadek przy pracy,
  • nabyciem uprawnień emerytalnych lub rentowych, w tym sporządzaniem odwołań od decyzji organu rentowego
  • zapłatą wynagrodzenia bądź zwrot wypłaconego wynagrodzenia.

Ponadto analizujemy oraz sporządzamy dokumentację pracowniczą, taką jak umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, kontrakty menadżerskie. Sporządzamy opinie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Link do Kodeksu Pracy

 

Z powodzeniem angażujemy się w rozwiązywanie sporów pracowniczych w tym związanych z roszczeniami opartymi o mobbing.